II. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi

Bildiri Gönderme Formu

Bildirilerinizi gönderebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir..
Lütfen göndermeden önce giriş yapınız.. Giriş bölümünden yeni bir hesap oluşturabilirsiniz..

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

ÖRNEK BİLDİRİ DOSYASI İNDİR

TAM METİN YAZIM KURALLARI

Bildiri Başlığı: Times New Roman yazı karakterinde 14Pt, baş harfleri büyük harflerle, koyu, ortalanmış olarak yazılmalıdır. Başlık kısaltmalar içermemeli (Latince terimler varsa takson isimleri italik yazılmalı) ve en fazla 2 satır olmalıdır.

Yazar(lar): Adları ve soyadları, açık olarak (kısaltmasız) yazılmalı, akademik unvanları belirtilmemeli, Times New Roman 12Pt, soyadları büyük harflerle, normal, ortalanmış olarak yazılmalıdır çalıştığı kurumlar ve adresleri üst simge kullanılarak rakam (12….) verilmeli ve sorumlu yazarın soyadının sonunda üst simge (*) olmalıdır.

Adres(ler): Times New Roman, 11Pt, ortalanmış, italik, farklı adresler üst simgeler (12, ..) ile açıkça belirtilmelidir. Sadece sorumlu yazarın e-posta adresi yer almalı ve E-posta adresi Times New Roman, 10Pt, italik, ortalanmış olarak yazılmalıdır.

Özet metni: Türkçe ve İngilizce olarak 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalı, Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altına anahtar kelimeler alfabetik sıra ile (en fazla 6 adet) verilmelidir. İki yana dayalı, tek satır aralığında, Times New Roman yazı karakteri ve 10 punto yazılmalıdır. Ayrıca, anahtar kelimeleri de (en fazla 5 adet) içermelidir.

Metin sayfanın tek yüzüne, tek aralıklı, kenarlarda 2,5 cm boşluk bırakılarak A4 (210x297mm) formunda, Microsoft Word programında (Winword 6.0 vb.) Times New Roman yazı karakterinde ve 11 punto düz metin olarak yazılmalıdır.

Bildiriler genel olarak Başlık, Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (gerekli ise) ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır (derleme, kısa bildiri gibi bazı bildiriler bunun dışında tutulabilir).

Bildirilerde fotoğraf, grafik, çizim vb. “Şekil” olarak adlandırılmalıdır. Çizimler mümkünse bilgisayar kullanılarak yapılmalıdır. Fotoğraflar siyah-beyaz renkte, net ve parlak kağıda basılı olmalıdır. “Şekil” ve “Çizelge” içerikleri en küçük 9 punto ile hazırlanmalı, metin içerisinde ardışık numaralandırılmalı (Şekil 1. , Çizelge 1.), başlık ve açıklamalar içermelidir. Çizelge başlıkları çizelgenin üstünde, şekil başlıkları ise şekil altında 11 punto (asılı) ve ilk harfleri küçük yazılmalıdır.

Çizelge ve Şekil başlıklarının İngilizceleri, Türkçe başlığın hemen altına italik olarak yazılmalı ve Çizelge ile şekiller içerisinde bulunan parametrelerin İngilizce karşılıkları da aşağıda verilen örneklerde olduğu gibi yazılmalıdır.

      Şekil 1. Soya tane verimi ile yağ ve protein içerikleri arasındaki ilişkiler.

     Figure 1. Relationship among soybean seed yield, oil and protein content

 

     Çizelge 1. Türkiye’de ve Uşak ilinde nohut üretimi

     Table 1. Chickpea production in Turkey and in Usak province

 

Yıl                                        Ekilen Alan (dekar)                            Üretim (ton)

Year                                     Cultivated area (da)                               Production (tonne)

Bildirilerde kullanılan birim sitemleri SI birim sitemlerine uyumlu olmalıdır.

Bildiriler, basılı halde 7 sayfayı aşmamalıdır.

Bir kurumca desteklenmiş eserler ile Yüksek Lisans veya Doktora tezleri Bildirinin Türkçe başlığı üzerine “*” işareti konularak, ilk sayfanın altına 10 puntoluk dip not halinde bildirilmelidir.

Kaynaklar; metin içerisinde kaynak bildirimleri ‘soyadı-yıl’ sistemine uygun yapılmalıdır. Örn; (Vatan, 2004; Başayiğit, 2006), (Vatan ve Şafak 2005), (Akgün ve ark., 2001). Yabancı yazarlar için ayırımda “and”, ikiden fazla yazar için “et al.” kısaltmaları kullanılmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, bildirinin en sonunda, ‘kaynaklar’ başlığı altında aşağıdaki örneklere uygun şekilde alfabetik sıra ile verilmelidir.

Yararlanılan kaynak dergiden alınmış ise; 

Başayiğit ve Dedeoğlu, M., 2012. Elma Ağaçlarında Çinko Noksanlığının Görünür Yakın Kızılötesi (VNIR) Spektroskopik Yöntemle Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 64-67.

Kitaptan alınmış ise;

Copeland, L.O. and McDonald, M.B. 1995. Seed Science and Technology, (3rd edition), Chapmann and Hall, New York.

Kitabın bir bölümünden alınmış ise;

Dornbos, D.L. 1995. Production Environment and Seed Quality In: Seed Quality Basic Mechanism and Agricultural Implications. (Ed. Basra, A.S.), Food Products Press, London, pp. 119-145.

Bildiri ise;

Dedeoğlu, M., Başayiğit, L., Doğan, A., 2015. Landsat ETM+ Uydu Verisi İle Belirlenen Yüzey Toprak Neminin Tarımsal Amaçlı Çalışmalarda Kullanımı, TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015,  Konya.

Tez ise;

Başayiğit, L. 2002. Eğirdir Gölü Havzasında Erozyon Riskinin Saptanması Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Adana.

Yazarı bilinmeyen kaynaklar;

Metin içerisinde ve kaynaklar listesinde Türkçe ise “Anonim”, yabancı bir dilde ise “Anonymous” olarak verilmelidir.

İnternet ortamından alınmışsa (mecburi durumlarda tercih edilmeli);

Anonymous, 2004. http://www.isubu.edu.tr/bilgi/.......... (erişim tarihi: 14. 10. 2005) şeklinde verilmelidir.

Aynı yazar(ların) aynı yıl içindeki yayınlarında (Eser, 2008a, Eser, 2008b) yayın yılı sonuna harf verilmelidir.

 

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özetlerinin kongre web sitesi [www.tarlabitkileri2019.org] üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta veya diğer (posta, kargo vb.) yollarla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemine kongre web sitesi üzerinden “Kongre Online Kayıt” linkinden erişebilirsiniz. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildiri özetleri; çalışmanın amacını, kullanılan yöntemleri ve araştırma sonuçlarını içerecek formda yazılmalıdır. Özet metni Türkçe ve en fazla 250 sözcük içermeli, sayfa boyutu: A4 (29,7×21,0 cm) formunda olmalıdır. Kenar Boşlukları: Üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sol: 2,5 cm; sağ: 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Özetlerin hazırlanmasında;

Bildiri Başlığı: Times New Roman yazı karakterinde 14Pt, baş harfleri büyük harflerle, koyu, ortalanmış olarak yazılmalıdır. Başlık kısaltmalar içermemeli (Latince terimler varsa takson isimleri italik yazılmalı) ve en fazla 2 satır olmalıdır.

Yazar(lar): Adları ve soyadları, açık olarak (kısaltmasız) yazılmalı, akademik unvanları belirtilmemeli, Times New Roman 12Pt, soyadları büyük harflerle, normal, ortalanmış olarak yazılmalıdır çalıştığı kurumlar ve adresleri üst simge kullanılarak rakam (12….) verilmeli ve sorumlu yazarın soyadının sonunda üst simge (*) olmalıdır.

Adres(ler): Times New Roman, 11Pt, ortalanmış, italik, farklı adresler üst simgeler (12, ..) ile açıkça belirtilmelidir. Sadece sorumlu yazarın e-posta adresi yer almalı ve E-posta adresi Times New Roman, 10Pt, italik, ortalanmış olarak yazılmalıdır.

Özet metni: iki yana dayalı, tek satır aralığında, Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto yazılmalıdır. Ayrıca, anahtar kelimeleri de (en fazla 5 adet) içermelidir.

Araştırma herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından desteklenmiş ise açıklama özet metninin sonuna dipnot olarak eklenmelidir.

Hazırlanan bildiri özetleri “Microsoft Word” Dosya sürümünde (.doc ya da .docx), Türkçe karakter kullanılmadan, “tabkon2019 alt tire sunumu yapacak katılımcının adı ve soyadının dosya adı olarak verilerek (Örneğin Begüm Kaya için; tabkon2019_begumkaya.doc gibi) kaydedilmelidir.

 

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Poster Boyutları: 70 cm en x 90 cm boy boyutlarında ve dik olarak dizayn edilmelidir.

Başlık: Poster Adı 48 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz).

Düzen: Amaç açıklık ve basitlik olmalıdır. Metin iki sütun halinde verilmelidir (her bir sütun 30 cm x 83 cm). İki sütun arası 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır. Tüm kullanılan araçlar en az 2 mt.'den okunabilmelidir.

Yazım Kuralları: Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Yazı tipi poster içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Yazar Ad(lar)ı 36 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.

Yazar adres(ler)i 28 punto Times New Roman Karakterinde yazılmalıdır.

Metin başlıkları 24 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.

Metin 24 punto Times New Roman Karakterinde yazılmalıdır.

NOT: Gerekli olduğu takdirde yazı boyutları küçültülebilir.

 

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların kişisel bilgileri gizli tutularak, kongre bilim kurulunca yapılacaktır. Bilim Kurulu, bildirileri oral veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir.

ÖRNEK BİLDİRİ DOSYASI İNDİR

  • Bir katılımcı maksimum 2 sözlü bildiri ile katılabilecektir. İlave her bildiri için katılım ücretlerinde yer alan ücret ödenecektir.
  • Poster bildirilerde 2 Bildiri ile katılım sağlanabilir.